Συναντήσεις στη ζωγραφική

Παράδοση σήμερα είναι κάτι ανοιχτό προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν υπάρχουν κλειστά σύνορα, δημιουργούμε βαθιές συγγένειες με οτιδήποτε μας επηρεάζει, μας εμπνέει.

Η ζωγραφική είναι ένας δρόμος. Ένας δρόμος σιωπηλός που οδηγεί στο βαθύτερο μας εαυτό. Πάνω στα έργα καθρεφτιζόμαστε εμείς που τα δημιουργούμε, ή που τα βλέπουμε και μαζί καθρεφτίζεται κι ολόκληρος ο κόσμος, ολόκληρος ο πολιτισμός.

Ταυτόχρονα όμως η ζωγραφική, όπως και κάθε τέχνη, είναι και μια πλατεία, ένας τόπος ανοιχτός όπου μπορούν να συνευρεθούν, να συνομιλήσουν, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Μη ξεχνάμε και μη χάνουμε τον κοινωνικό αυτό ρόλο.