Στην Άκρη του Κήπου

Ταχτοποιώντας τον μικρό μου κήπο φτάνω πολύ συχνά στις άκρες του. Και το μάτι μου χάνεται στην απεραντοσύνη του κόσμου.

Όλα με τόση ελευθερία στη θέση τους!

Και σκέφτομαι αυτό που έλεγε ο Bresson, ότι τα πράγματα σε υπερβολική τάξη ή αταξία ισοπεδώνονται και δεν ξεχωρίζουν πια. Προκαλούν αδιαφορία και πλήξη.