Ορίζοντας

Μέσα σ’ ένα πλαίσιο χαράζω μια οριζόντια γραμμή. Κι έχω το απλούστερο τοπίο. Το τοπίο που ζωγραφίζουν τα παιδιά.

Μ’ αυτόν τον στοιχειώδη τρόπο ξεκινά η ζωγραφική σαν ένα παιχνίδι παραλλαγών. Ένα πεδίο δεσμεύσεων και αυτοσχεδιασμού όπου με την μορφή αινίγματος ενεργοποιείται η αλήθεια των πραγμάτων (αυτή η «κάποια» αλήθεια που πάντα διαφεύγει του ορθού λόγου…)