Αερίτες

Μάτια που μας κοιτάνε. Που κοιτάζονται πάνω μας ενώ τα κοιτάμε.

Τα φωτίζουμε και μας φωτίζουν.

Ο Robert Bresson στα μοντέλα του: <<Δεν πρέπει να παριστάνετε ούτε κάποιον άλλο, ούτε τον ίδιο σας τον εαυτό. Δεν πρέπει να παριστάνετε κανέναν>>.